CRM voor de maritieme industrie

We kijken naar de voordelen van CRM-software voor de maritieme industrie en belichten ook andere mogelijke toepassingsgebieden.

Bedrijven uit alle sectoren en disciplines kunnen profiteren van het gebruik van bedrijfssoftware. In het tijdperk van digitale transformatie is de druk op bedrijven hoger dan ooit. Het is belangrijk om altijd je eigen processen in vraag te stellen en te optimaliseren met behulp van digitale tools. De druk om te innoveren is ook bijzonder hoog. Wie in deze snelle tijden de druk niet doorstaat, loopt het risico het contact te verliezen en achterop te raken bij de concurrentie. Eerst moet echter de volgende vraag worden beantwoord wat crm eigenlijk is? Daarom willen we de rol van het CRM-systeem in het volgende onder de loep nemen en onder andere laten zien welke rol het speelt in de maritieme industrie.

Een blik op CRM

De drie letters “CRM” zijn de afkorting voor Customer Relationship Management; Duits klantrelatiebeheer of, af en toe, klantenservice. Aan de ene kant is dit de consistente oriëntatie van een bedrijf op de eigen klanten. Aan de andere kant gaat dit echter ook gepaard met de noodzaak om alle klantrelatieprocessen systematisch in te richten. In het tijdperk van digitalisering wordt een CRM-systeem meestal gebruikt om klantrelatieprocessen in kaart te brengen en te beheren. Deze softwareoplossingen stellen bedrijven in staat om al hun klantrelatieprocessen vanaf een centrale locatie te controleren. Tegelijkertijd fungeren de systemen als databases voor alle belangrijke klantinformatie. Bedrijven van alle soorten kunnen veel baat hebben bij het gebruik van een CRM-systeem. De vereisten profiteren echter sterk en zijn onder andere afhankelijk van de grootte van het bedrijf of de branche-affiliatie.

Een blik op brixcrm

Brixcrm is een van de vele CRM-aanbieders op de markt. Het Nederlandse bedrijf is partner van bekende systeemhuizen, zoals SugarCRM of HubSpot. Beide softwareleveranciers zijn bekende huisnamen in de crm-business op de softwaremarkt. Zo is BrixCRM leverancier van SugarCRM en Hubspot. Voor welke bedrijven de systemen van deze providers in individuele gevallen eigendom zijn, kan niet volledig worden gegeneraliseerd. De toepassingsmogelijkheden zijn echter zeer divers.

CRM voor de maritieme industrie

Zo zijn er aparte systemen voor bedrijven in de maritieme industrie. Hierbij speelt echter een rol of het bedrijf wordt ingedeeld bij de dienstensector of beter gezegd bij de productie. Op de markt zijn er bijvoorbeeld aparte systemen voor de scheepsbouw, die een niet onbelangrijke rol speelt in de lokale economie in dit land. Vooral op het gebied van klantrelatiebeheer speelt ook de betreffende doelgroep een belangrijke rol: Is het een bedrijf dat uitsluitend zakelijke klanten bedient (B2B), of worden ook particulieren en eindklanten aangesproken (B2C)? Afhankelijk van de aard van het klantenbestand variëren de vereisten voor het CRM. Als een bedrijf in de maritieme industrie uitsluitend in de B2B-omgeving opereert, is het klantenbestand meestal kleiner. Tegelijkertijd moet de individuele klant echter ook een hogere prioriteit krijgen, omdat hij automatisch een grotere bijdrage levert aan de totale omzet. Een echt gepersonaliseerde, op maat gemaakte klantbenadering is hier des te belangrijker.

Andere toepassingsgebieden: Ledenadministratie & Co.

CRM-systemen kunnen ook in totaal verschillende industrieën worden gebruikt. Clubs en verenigingen kunnen ze bijvoorbeeld gebruiken voor ledenadministratie software. Via een bijbehorende interface naar een e-mailprogramma kunnen alle leden van de mailinglijst vervolgens automatisch e-mails ontvangen; direct vanuit het CRM-systeem. Een CRM kan ook worden gebruikt voor donatiebeheer.

Pin It on Pinterest